Handelsplatformen die zelf betaaldiensten verrichten moeten vanaf 13 januari 2018 beschikken over een vergunning als betaaldienstverlener en zijn dan niet langer uitgezonderd van een vergunningsplicht.

Handelsplatformen zijn websites en/of apps voor het bijeenbrengen van vraag en aanbod van goederen en diensten. Die activiteiten vallen buiten het toezicht van De Nederlandsche Bank (DNB). Als een handelsplatform daarbij ook zelf betaaldiensten aanbiedt, dan valt dat onder het toezicht van DNB en is het handelsplatform voor dat onderdeel vanaf 13 januari 2018 vergunningsplichtig. Dit geldt bijvoorbeeld als een platform de betaling van de koper aan de verkoper faciliteert. Bij een aankoop ontvangt het platform de gelden op een eigen rekening of op een rekening van een aan het platform gelieerde stichting derdengelden. Daarna betaalt het platform de verkoper. Omdat gedurende enige tijd het geld op een rekening van het platform staat, bestaat een financieel risico waarvoor de wet regels stelt.

"Een vergunning als betaaldienstverlener heeft een enorme impact op je bedrijfsprocessen en brengt aanzienlijke kosten met zich mee. Zo'n vergunning zou je alleen moeten willen als betaaldiensten ook echt de focus van je onderneming zijn." aldus Maurice Jongmans, directeur Online Betaalplatform.

Het Delftse Online Betaalplatform (OBP) heeft een complete oplossing voor handelsplatformen. Zowel voor platformen die betalingen tussen bedrijven en consumenten verzorgen als tussen consumenten onderling. Ook alle vergunningen en licenties zijn al op orde. "Uitbesteden van de betaaldiensten is voor handelsplatformen veel logischer, dan kunnen ze zelf focussen op hun kracht: vraag en aanbod bij elkaar brengen".

Online Betaalplatform is de enige betaaldienstverlener met een iDEAL-licentie voor onderlinge betalingen tussen consumenten en heeft recent onder andere Marktplaats aangesloten op haar systemen.