Crowdfunding-platformen die zich richten op de zakelijke markt krijgen er dit jaar een uitdaging bij: op 10 november treedt een nieuwe Europese Verordening in werking die verschillende eisen stelt aan de organisatie. Bestaande platformen hebben daarna weliswaar nog tot 10 mei 2022 de tijd om een nieuwe vergunning aan te vragen bij de AFM, maar om voor de deadline te voldoen aan de verordening moet direct actie worden ondernomen en moeten er fundamentele keuzes worden gemaakt.

De nieuwe verordening is bedoeld om een gelijk speelveld voor crowdfunding service providers (CSP’s) te realiseren binnen de Europese markt. Ook ziet de verordening toe op het vergroten van de beleggersbescherming en moet het transparantie bevorderen. Zowel voor platformen als beleggers levert het dus voordelen op. Maar daarnaast brengt de verordening voor een CSP ook serieuze organisatorische en operationele eisen met zich mee. Zo zijn er bijvoorbeeld eisen voor een klachtenregeling, een bedrijfscontinuïteitsplan, de financiële huishouding en het aanbieden van betaaldiensten.

 

Hoe richt je betaaldiensten in?

Het voldoen aan deze eisen kost tijd en alleen al het vergunningstraject kan enkele maanden duren, zeker als veel instellingen tot het laatste moment wachten met het aanvragen. Om het risico te vermijden dat je je crowdfunding-diensten (tijdelijk) moet stopzetten, zul je dus op tijd moeten beginnen en duidelijke keuzes moeten maken. Een belangrijk onderdeel van de aanvraag is gericht op de manier waarop je als CSP je betaaldiensten hebt ingericht.

Om als CSP betaaldiensten aan te mogen blijven bieden binnen je platform zijn er drie opties:

  1. Vrijstelling vergunning aanvragen
  2. Vergunning aanvragen bij toezichthouder
  3. Uitbesteden aan platform-PSP

Elk van de opties brengt vanzelfsprekend voor- en nadelen en specifieke aanvullende eisen met zich mee. Wil jij weten welke keuze het best past bij jouw platform en hoe je zorgt dat je betaalproces binnen de deadline voldoet aan de nieuwe richtlijn?

Lees de whitepaper 'Welke impact heeft de nieuwe Europese verordening voor Crowdfunding platformen?'