wo, jun 7 2023

Ruim baan voor volgende generatie fintech

Namens Online Payment platform deel ik graag deze brief met jullie. Nederlandse fintechs spelen een cruciale rol in de overgang naar een duurzame en welvarende samenleving. We vragen de overheid om ruimte te geven aan de volgende generatie fintechs en samen te werken aan een innovatieve toekomst voor Nederland.

- Maurice Jongmans, CEO bij Online Payment platform

Ruim baan voor volgende generatie fintech

Nederland heeft de ambitie om te transformeren naar een volledig duurzame, welvarende en eerlijke samenleving met behoud van een concurrerende economie. Als Nederlandse fintechs zijn we ervan overtuigd dat we hieraan een belangrijke bijdrage kunnen en zullen leveren. Zo ondersteunen wij het MKB in hun transformatie naar duurzamere businessmodellen, maken wij financiële markten toegankelijk voor iedereen en zijn wij aanjagers van de innovatiekracht van onze huidige én toekomstige economie.

Terwijl traditionele financiële instellingen behoudend zijn met het omarmen van innovatie, creëren wij juist meer ruimte voor innovatie en een open en transparant financieel systeem.

Nederland is de Europese koploper in de fintech industrie
Nederland biedt een uitstekende voedingsbodem voor fintechs. In de afgelopen decennia heeft dit geresulteerd in ten minste vijf unicorns en nog veel meer nationale en internationale koplopers. Dit biedt de volgende voordelen:

  • We worden niet te afhankelijk van niet-Europese spelers in de financiële sector.
  • Snellere en slimmere technologie vertaalt zich direct in een betere liquiditeit, lagere operationele kosten, hogere spaarrentes en lagere investeringskosten voor klanten: uiteindelijk betalen consumenten de prijs voor het achterblijven van innovatie.
  • Inzicht en toegang tot data biedt bedrijven nieuwe kansen, daarnaast dragen veilige online transacties bij aan de groei van het bedrijf.
  • Data gedreven en op AI gebaseerde trading helpt financiële markten om de stabiliteit te handhaven, fraude te bestrijden, inzicht te krijgen in de behoeften van klanten en verbeterde en kostenefficiënte diensten te leveren.

Om onze koploperspositie te versterken en om te profiteren van de innovatieve kracht die fintechs onze economie en samenleving kunnen brengen, vragen wij van de overheid om ruim baan te geven aan de volgende generatie fintechs. Het huidige succes van fintech in Nederland is gebaseerd op de juiste mix van talent, een innovatief bedrijfsklimaat en een ambitieuze ondernemersgeest. Wat hebben we nodig om dit verder te stimuleren?

  • Focus op innovatie - Innovatie leidt tot meer innovatie, wat leidt tot de opkomst van de volgende generatie fintech. Daarvoor is goed doordacht beleid nodig: uitvoerbare, Europees geharmoniseerde regelgevende kaders, die ruimte laten voor aanpassingen als regels in de praktijk anders uitpakken dan bedoeld.
  • Focus op toegevoegde waarde - Meer samenwerking en uitwisseling, zowel tussen overheden en toezichthouders, als tussen de overheid en de private sector, kan helpen om de voordelen van de Nederlandse fintech sector voor de samenleving te maximaliseren en kansen te benutten.
  • Focus op talent - Hou Nederland aantrekkelijk voor internationaal talent en verbreedt het binnenlands potentieel. Dit vereist een bredere focus op het grotere ecosysteem, waaronder onderwijs, huisvesting en voldoende infrastructuur.

Als CEO's van deze innovatieve fintech bedrijven, nemen wij onze verantwoordelijkheid om dit verder in gang te zetten. We nodigen beleidsmakers, politici en de bredere samenleving uit met ons in gesprek te gaan om verantwoorde innovatie in de Nederlandse fintech sector verder te stimuleren. Want wij zijn onderdeel van een toekomstbestendige Nederlandse economie en willen daar graag aan bijdragen.

Ondertekenaars

Ali Niknam Jeroen van Glabbeek Mike Kuehnel
CEO CEO CEO
bunq CM.com Flow Traders
     
Yorick Naeff Sven van der Biezen Maurice Jongmans
CEO CEO CEO
BUX Floryn Online Payment Platform

 

Ready to process car transactions?

Klaar om jouw gebruikers te verwonderen met de mooiste tools? Start hier.

OPP-Lettermark-White-Small
Thomas
Liever persoonlijk geholpen worden? Neem contact op met Thomas!
Neem contact op