ma, jan 2 2023

Nieuwe DAC7-regels voor platformen in Europa

De nieuwe Europese DAC7-regelgeving verplicht platformen om te rapporteren aan de lokale belastingdienst over hun gebruikers. Ondanks dat voor deze nieuwe wetgeving het principe van dataminimalisatie niet is toegepast, is de wetgeving vrijwel als hamerstuk door de kamer gekomen. Ik schreef hierover een opiniestuk in Trouw.

 

Wat is de DAC7-regulering?
DAC7 is een Europese regulering die in lokale wetgeving moet worden omgezet in alle Europese staten. De wetgeving is per 1 januari 2023 in werking getreden en moet toegepast worden door alle platformen. 

Het doel van de wetgeving is het rapporteren van verkopende gebruikers van digitale platformen aan de lokale belastingdiensten, die dit vervolgens doorgeven aan de andere belastingautoriteiten. Daarmee kan belastingontduiking worden tegengegaan. De behoefte aan deze wetgeving is ontstaan omdat steeds meer mensen hun woning op AIRBNB verhuurden, maar deze inkomsten niet opgaven in hun belastingaangiften.

Wanneer moet een gebruiker gerapporteerd worden?
Als een verkoper op een digitaal platform meer dan 30 transacties doet of voor meer dan 2000 euro verkoopt moet deze opgenomen worden in de DAC7-rapportage. Van deze gebruikers moet dan een grote hoeveelheid informatie worden opgenomen, zoals naam, adres, woonplaats, geboortedatum, maar ook het belastingnummer (Tax Identification Number). Dat is voor consumenten in Nederland het burgerservicenummer (BSN).

Als er vastgoed wordt verhuurd, dan moet ook nog het kadasternummer van het betreffende vastgoed worden gerapporteerd, alsmede het aantal dagen (nachten) dat het is verhuurd. 

Hoe kan ik als platform voldoen aan de DAC7-regulering?
Veel van de informatie die wordt gevraagd over gebruikers verzamelen platformen normaliter niet. Dit mag ook helemaal niet vanuit privacy-oogpunt. Dataminimalisatie en privacy first zijn immers de uitgangspunten. Echter, voor de betaaldienstverlening van OPP worden wel veel van deze gegevens verzameld. OPP kan platformen dus ondersteunen bij het voldoen aan de DAC7-regulering. Door de gegevens die OPP al verzamelt voor haar diensten te hergebruiken kan het platform eenvoudiger aan de DAC7-regulering voldoen en hoeft zij ook zelf deze gegevens niet uit te vragen en op te slaan.

DAC7-dienstverlening van OPP
De DAC7-rapportage kan niet helemaal direct vanuit OPP worden ingevuld. We gaan er op dit moment namelijk vanuit dat we dus ook het BSN-nummer moeten verzamelen (en het lokale TIN-nummer voor alle buitenlandse verkopers). Dat verzamelen we normaal niet. 

OPP gaat haar systemen aanpassen om ook het TIN-nummer van de gebruikers te kunnen verzamelen en controleren. Ook zullen we aanpassingen doen zodat per transactie een kadasternummer kan worden gerapporteerd in een vastgesteld format. Ook kan in dit format het aantal nachten worden toegevoegd als het vastgoed betreft. Daarnaast zal OPP de rapportages gaan opzetten, zodat die ook door OPP kunnen worden opgesteld en aangeleverd. 

Tijdslijnen
Omdat de wetgeving per 1 januari 2023 in werking treedt is het eerste rapportage moment Q1 in 2024. Dat betekent dat OPP de komende periode start met de nodige technische aanpassingen. Ook zal het sales-team per platform een voorstel doen voor de DAC7-dienstverlening. Als een platform deze dienstverlening van OPP wenst af te nemen, wordt een plan van aanpak opgesteld, waarbij ook de technische wijzigingen die het platform zal moeten uitvoeren worden meegenomen.

Ready to process car transactions?

Klaar om jouw gebruikers te verwonderen met de mooiste tools? Start hier.

OPP-Lettermark-White-Small
Thomas
Liever persoonlijk geholpen worden? Neem contact op met Thomas!
Neem contact op