Het diploma is in the pocket! Ik mag mezelf, naast onze Compliance Officer Leonie, nu officieel ‘Compliance Professional’ noemen. Afgelopen maanden volgden we hiervoor een opleiding bij het Nederlands Compliance Instituut. Alle elementen rond compliance kwamen aan de orde zoals hoe richt je compliance in binnen je organisatie, hoe beheers je compliance-risico’s en kun je snel en adequaat inspelen op issues op dit gebied?

 

Voldoen aan de regelgeving ofwel compliant zijn, is niet alleen belangrijk omdat het nu eenmaal moet, voor onze klanten betekent het dat we alles in het werk stellen zodat er veilig en volgens de regels kan worden betaald via hun platform of marktplaats en alle informatie die daarbij wordt gedeeld veilig is. Als betaaldienstverlener hadden we vanzelfsprekend al veel kennis in huis op dit gebied en onze processen strak ingericht, maar om op een goede manier leiding te kunnen geven aan onze organisatie besloot ik meer kennis te willen over de wet- en regelgeving.

 

Compliance ligt niet alleen bij het management

Het belang van compliance neemt toe en het grijpt in op de hele organisatie. Het monitoren, controleren en beheersen van risico’s is namelijk niet alleen een taak van het management. Om compliance goed in te richten hebben met name risk managers, compliance officers, maar ook medewerkers belangrijke verantwoordelijkheden. Zo moeten er risicoanalyses en Know your Customer (KyC) onderzoeken worden uitgevoerd, transacties worden gemonitord en rapportages worden aangeleverd bij toezichthouders. Maar ook bij het aanstellen van nieuwe medewerkers is compliancy een onderwerp.

De opleiding die we hebben gevolgd was breed en gericht op alle soorten financiële instellingen. Dit betekent dat we ook veel geleerd hebben over compliance-uitdagingen voor banken en verzekeraars en voor de financiële producten die zij leveren. Dit sluit uiteraard niet direct aan bij de compliance issues waar wij als betaaldienstverlener mee te maken hebben. Als voorzitter van de VBIN had ik al vaker gehoord dat er behoefte is aan gerichte compliance-opleidingen voor speciaal voor betaalinstellingen. Dit signaal en de ervaring die ik heb opgedaan met mijn compliance-opleiding, zorgen ervoor dat ik na ben gaan denken over het ontwikkelen van een dergelijke opleiding die wel specifiek gericht is op onze branche.

 

Met het doel van een opleiding op maat, ben ik het gesprek aangegaan met de UvA Academie voor Bank en Verzekeringen (UvA ABV). Ik ben erg trots dat ik vanuit de VBIN tot een samenwerking ben gekomen om samen met UvA ABV compliance-opleidingen te ontwikkelen en verzorgen voor zowel bestuurders, compliance officers en medewerkers. Je kunt hier meer lezen over deze opleidingen waar ik overigens ook zelf aan ben verbonden als docent. Dus mocht je vragen hebben over compliance bij jouw betaalinstelling, neem dan gerust contact met me op!

 

Lees hier het persbericht op Emerce