Is een 1-cents-transactie voldoende voor een geldige machtiging voor automatische incasso? Of loop ik dan de kans op een Melding onterechte incasso (MOI) procedure? Hoe lang is het storneringsrisico?

Belangrijke vragen als je als onderneming de mogelijkheid tot automatische incasso aanbiedt. Ingewikkelde vragen als je als ondernemer nog niet geheel thuis bent in de wereld van online betalen. Online Payment Platform zet op een rijtje wat je zou moeten weten van online machtigen voor automatische incasso.

 

Wat is een automatische incasso?

Automatische incasso is een manier van betalen waarbij het bedrijf door de klant gemachtigd wordt om geld van de bankrekening van de klant af te schrijven. Het kan hierbij gaan om een eenmalige betaling voor een bepaald product of dienst, of voor een periodiek gebruik. Hierbij valt te denken aan een abonnementsvorm. Vooral voor deze recurring payments is deze betaalmethode erg handig.

Het voordeel van deze betaalmethode is dat het veilig en vertrouwd is, waarvan iedereen met een bankrekening op een snelle manier gebruik kan maken. Het nadeel is dat het geld gestorneerd kan worden. Maar ook dat de klant op het moment van de automatische incasso niet voldoende geld op zijn/haar rekening zou kunnen hebben.

 

Afgeven van een machtiging

De traditionele manier van incasso machtiging afgeven gebeurt via een machtigingsformulier. Deze moet de klant invullen, ondertekenen en retourneren. Het bedrijf moet deze gegevens vervolgens inlezen, verwerken en archiveren. Maar omdat het papieren proces al jaren niet echt meer wordt gebruikt, zijn er alternatieven ontstaan. 

 

Zelf opgeven van je IBAN

Het zelf ingeven van je IBAN is de meest onbetrouwbare methode voor het invoeren van je bankgegevens. Het is foutgevoelig (zeker aangezien per 1-1-2020 de Nederlandse 11-proef op bankrekeningen vervalt) en je hebt als merchant geen enkele zekerheid dat de ingevoerde IBAN ook daadwerkelijk van je klant is. 

 

Een transactie met een laag bedrag 
Een betaaltransactie met een klein bedrag, bijvoorbeeld 1-cent met iDEAL of twee kleine overboekingen naar je bankrekening, zijn methoden om de bankrekening te controleren. Daarnaast is dit een bevestiging dat de gebruiker toegang heeft tot de bankrekening. 

 

Digitaal Incasso Machtigen (DIM)

De enige echte manier om een online een machtiging voor incasso af te geven is via Digitaal Incasso Machtigen (DIM). Hierbij bevestig je direct aan je bank dat je een machtiging hebt afgegeven. De machtiging wordt dus bij je bank geregistreerd. Dit kan voor particulieren rekeningen maar ook voor zakelijke rekeningen.

 

Risico

Een SEPA Direct Debit (SDD), zoals een incasso transactie eigenlijk heet, brengt wel een aantal risico's met zich mee. Zoals aangegeven kan de transactie door de gebruiker of zijn bank gestorneerd worden. Dit gebeurt bijvoorbeeld als de gebruiker geen saldo heeft ten tijde van de incasso, of als de gebruiker binnen 8 weken een verzoek doet tot stornering. 

Wanneer er formeel gezien geen geldige machtiging is, zoals bij de eerste twee methoden van het afgeven van een machtiging,  kan de gebruiker twee jaar lang gebruik maken van een Melding Onterechte Incasso (MOI) procedure. De gebruiker geeft dan aan zijn bank aan dat deze geen geldige machtiging heeft afgegeven en de incassant moet dan het tegendeel bewijzen. Lukt hem dat niet, dan wordt het geld alsnog teruggeboekt en worden tevens hoge kosten voor de MOI in rekening gebracht. Kortom, reden genoeg om eens te onderzoeken hoe dit wel op de juiste manier kan worden geïmplementeerd.

 

Digitaal

Zodra je een machtiging via Digitaal Incasso Machtigen laat afgeven door de gebruiker is een MOI procedure niet meer mogelijk. Dat scheelt al een hoop risico's. Het storneringsrisico van 8 weken blijft voor consumenten wel bestaan. Als een zakelijke incassomachtiging via DIM is afgegeven is er ook geen storneringsrisico zodra de betaling is gelukt. 

 

Incasso op jouw platform

Biedt je al automatische incasso aan op jouw platform of ben je voornemens dit aan te bieden? Wij helpen je graag verder als je specifieke vragen hieromtrent hebt. We kunnen ook actief meedenken met alternatieve voor incasso, zoals het inboeken van een terugkerende betaling.

Online Payment Platform biedt de mogelijkheid om digitaal incasso machtigen te integreren op jouw platform.
Neem contact met ons op en wij helpen je graag verder met jouw toekomstplannen voor automatische incasso.
Contact opnemen